➡ Logotyp Torrano – .jpg, .tif, .pdf, .eps (.zip) (RGB + CMYK)


➡ Prezentacja wizualna marki – .pdf (CMYK)