Plakaty

Oferta projektowania i druku

Plakat to z reguły jednostronny wydruk mający charakter reklamowy lub propagandowy. W całości stanowi jednorodną formę graficzną. Zawiera informacje tekstowe, jednak nie są one dominujące i z reguły są przetworzone dla podkreślenia formy graficznej.

Plakaty możemy podzielić na: reklamowy (teatralne, filmowe, cyrkowe), propagandowy, naukowy.